24 Oktober 2019


Lezing 'Een waardig levenseinde' met Prof. Dr. Wim Distelmans


Thuisverpleging D'Hoye Caroline en het team Outstanding van de levensloop Aalst organiseerden op 24/10/2019 te Affligem een lezing met Prof. Dr. Wim Distelmans over een menswaardg levenseinde.


Caroline krijgt als referentieverpleegkundige in palliatieve zorgen regelmatig vragen over het levenseinde en euthanasie.

Daarom volgde ze in het voorjaar van 2019 de opleiding tot LEIF-verpleegkundige bij Prof. Dr. Distelmans en nodigde hem uit om een lezing te komen geven over dit onderwerp.


De opkomst voor deze lezing overtrof al snel onze verwachtingen. Uiteindelijk kwamen er een 650-tal bezoekers naar de lezing klijken.